Příjem abstraktů byl ukončen!
Autory přednášek a posterů vyrozumíme o času a místě prezentace emailem nejpozději do 15. července 2018.