HLAVNÍ PROGRAM SJEZDU

PDF soubor s aktuální verzí odborného programu si můžete stáhnout ZDE.
Datum poslední aktualizace: 20.7.2018

Program KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE

PDF soubor si můžete stáhnout ZDE.
Datum poslední aktualizace: 26.7.2018

EDUKAČNÍ PROGRAM SJEZDU

Edukační program sjezdu ke stažení ZDE.

KRVÁCIVÉ STAVY

Předsedající:
Jan Kvasnička (Praha);
Angelika Bátorová (Bratislava, SR)

Přednášející:
Miroslav Penka (Brno);
Jan Blatný (Brno);
Jan Kvasnička (Praha);
Angelika Bátorová (Bratislava, SR)

HEMOSTÁZA

Předsedající:
Jan Kvasnička (Praha)
Ján Stasko (Martin, SR)

Přednášející:
Jan Evangelista Dyr (Praha); Alena Bulikova (Brno);
Ján Stasko (Martin, SR);
Tomáš Kvasnička (Praha)

TRANSFUZE I.

Předsedající:
Dana Galuszková (Olomouc);
Mirko Peprný (Bratislava, SR)

Přednášející:
Kieran Morris (UK);
Jana Rosochová (Bratislava, SR);
Petr Turek (Praha)

TRANSFUZE II.

Předsedající:
Dana Galuszková (Olomouc)

Přednášející:
Zdenka Gašová (Praha);
Martin Písačka (Praha);
Jiří Masopust (Ústí nad Labem)

ANÉMIE A CYTOPENIE

Předsedající:
Jaroslav Čermák (Praha)

Přednášející:
Ghulam Mufti (London, UK);
Dagmar Pospíšilová (Olomouc);
Jaroslav Čermák (Praha);
Libor Červinek (Brno)

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PRO KLINIKA

Předsedající:
Jan Trka (Praha)

Přednášející:
Markéta Kubričanová Žaliová (Praha);
Jan Trka (Praha);
Martina Vášková (Praha);
Martin Trbušek (Brno);
Júlia Starková (Praha)

KONZULTAČNÍ HEMATOLOGIE

Předsedající:
Karel Indrák (Olomouc); Tomáš Kozák (Praha)

Přednášející:
Petr Dulíček (Hradec Králové); Jaromír Gumulec (Ostrava);
Antonín Hluší (Olomouc); Tomáš Kozák (Praha)

HEMATOLOGICKÉ NÁDORY: EPIDEMIOLOGIE, KLASIFIKACE, PREDISPOZICE

Předsedající:
Jan Starý (Praha)

Přednášející:
Ladislav Dušek (Brno);
Gilles Salles (Lyon, FR);
Michael Doubek (Brno)

LYMFOMY

Předsedající:
Marek Trněný (Praha)

Přednášející:
Ulrich Jäger (Vienna, A);
Andrea Janíková (Brno);
David Belada (Hradec Králové);
Pavel Klener (Praha)

AKUTNÍ LEUKÉMIE

Předsedající:
Jiří Mayer (Brno)

Přednášející:
Ch. Röllig (Dresden, Germany);
Cyril Šálek (Praha);
Lucie Šrámková (Praha)

CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE A MNOHOČETNÝ MYELOM

Předsedající:
Michael Doubek (Brno);
Roman Hájek (Ostrava)

Přednášející:
Michael Doubek (Brno);
Roman Hájek (Ostrava);
Jakub Radocha (Hradec Králové);
Tomáš Papajík (Olomouc)

MYELOPROLIFERATIVNÍ CHOROBY A MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM

Předsedající:
Edgar Faber (Olomouc);
Anna Jonášová (Praha)

Přednášející:
Jiří Mayer (Brno);
Anna Jonášová (Praha);
Tomáš Kozák (Praha)

ALOGENNÍ TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK, BUNĚČNÁ TERAPIE, IMUNOTERAPIE

Předsedající:
Petr Cetkovský (Praha);
Pavel Jindra (Plzeň)

Přednášející:
A. J. Barrett (Washington, USA);
Petr Cetkovský (Praha);
Marta Krejčí (Brno);
Daniel Lysák (Plzeň)

PODPŮRNÁ TERAPIE

Předsedající:
Tomáš Papajík (Olomouc)

Přednášející:
Vít Řeháček (Hradec Králové);
Roman Chlíbek (Hradec Králové);
Kateřina Rusinová (Praha)

PALIATIVNÍ TERAPIE V HEMATOLOGII

Předsedající:
Michal Kouba (Praha)

Přednášející:
Anjali Varma Desai (New York, USA); Yvona Griffo (New York, USA);
Kateřina Rusinová (Praha);
Irena Závadová (Praha)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SJEZDU

NEDĚLE 16. 9. 2018
14:00 Oficiální zahájení laboratorní konference
14:15 – 15:45 Laboratorní konference: odborný program ve dvou paralelních sekcích
15:45 – 16:15 Přestávka
16:15 – 17:45 Laboratorní konference: odborný program ve dvou paralelních sekcích
17:45 – 18:30 Laboratorní konference: posterová sekce / diskuse a občerstvení
 
PONDĚLÍ 17. 9. 2018
08:30 – 09:30 Laboratorní konference
Satelitní sympozia
09:30 – 10:00 Přestávka
10:00 – 12:00 Laboratorní konference
Satelitní sympozia
11:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:30 Odborný program ve třech paralelních edukačních sekcích
16:30 – 17:00 Přestávka
17:00 – 18:30 Odborný program ve třech paralelních edukačních sekcích
19:00 – 21:00 Posterová sekce / diskuse a občerstvení
 
ÚTERÝ 18. 9. 2018
07:30 – 08:15 Satelitní sympozia
08:30 – 10:00 Odborný program ve třech paralelních edukačních sekcích
10:00 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:50 Odborný program ve třech paralelních sekcích – přednášková sdělení
12:15 – 13:00 Satelitní sympozia
11:50 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Odborný program ve třech paralelních edukačních sekcích
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 18:00 Odborný program ve třech paralelních sekcích – přednášková sdělení
20:00 Společenský večer
 
STŘEDA 19. 9. 2018
08:30 – 10:30 Odborný program ve třech paralelních sekcích – přednášková sdělení
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Členská schůze
11:15 – 12:45 Odborný program ve třech paralelních edukačních sekcích
 
12:45 ZAKONČENÍ SJEZDU