Úvodní slovo

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás jménem České hematologické společnosti pozvat k účasti na I. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU.

Tento sjezd se snaží navázat jak na tradici společných celonárodních českých hematologických a transfuziologických sjezdů, tak společných českých a slovenských sjezdů. Na jeho organizaci se krom České hematologické společnosti a Společnosti pro transfuzní lékařství podílí i Společnost pro trombózu a hemostázu a k účasti ve vědeckém výboru byli přizváni slovenští kolegové. Součástí sjezdu bude i další ročník konference laboratorní hematologie. Hlavním záměrem sjezdu je kombinace širokého edukačního programu s nejnovějšími poznatky z jednotlivých podoborů hematologie a transfuzního lékařství. Doufáme, že budete s programem sjezdu spokojeni a těšíme se na Vaši bohatou účast.

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
prezident I. českého hematologického a transfuziologického sjezdu
a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP