Organizační a vědecký výbor

PREZIDENT SJEZDU:

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Předseda organizačního výboru: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Členové organizačního výboru:
Mgr. Ilona Fátorová
MUDr. Jiří Masopust
MUDr. Dana Mikulenková
MUDr. Jan Molinský, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.
MUDr. Petr Turek, CSc.
Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

VĚDECKÝ VÝBOR:

Předseda vědeckého výboru: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Členové vědeckého výboru:

za Českou hematologickou společnost ČLS JEP:
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

za Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP:
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
MUDr. Vít Řeháček

za Českou společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP:
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

za Slovenskou hematologickou a transfuziologickou společnost:
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.
Prim. MUDr. Mirko Peprný

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP